Search

$3,500,000
Milton, Georgia 30004
Area: 12854
6
7
$3,500,000
Atlanta, Georgia 30350
Area: 11386
5
6
$3,500,000
Sandy Springs, Georgia 30327
Area: 8154
6
6
$3,499,000
Atlanta, Georgia 30327
Area: 10300
6
6
$3,498,000
Atlanta, Georgia 30327
Area: 11000
6
7
$3,495,000
Alpharetta, Georgia 30004
Area: 10045
7
7
$3,494,000
Atlanta, Georgia 30327
Area: 0
6
5
$3,485,000
Roswell, Georgia 30075
Area: 17200
10
8
$3,475,000
Atlanta, Georgia 30305
Area: 9653
5
6
$3,450,000
Atlanta, Georgia 30342
Area: 0
6
6
$3,400,000
Atlanta, Georgia 30327
Area: 0
7
6
$3,375,000
Sandy Springs, Georgia 30327
Area: 10811
6
6
$3,370,000
Mableton, Georgia 30126
Area: 37184
83
45
$3,300,000
Adairsville, Georgia 30103
Area: 2586
3
3
$3,299,000
Atlanta, Georgia 30327
Area: 10813
6
6
$3,299,000
Atlanta, Georgia 30305
Area: 7234
5
5
$3,295,000
Atlanta, Georgia 30327
Area: 12955
6
8
$3,295,000
Atlanta, Georgia 30327
Area: 7000
5
5
$3,295,000
Atlanta, Georgia 30309
Area: 6200
3
5
$3,269,000
Atlanta, Georgia 30342
Area: 9087
7
7
$3,250,000
Atlanta, Georgia 30305
Area: 9053
7
7