Search

$4,500,000
Roswell, Georgia 30075
Area: 20000
6
8
$4,500,000
Thomaston, Georgia 30286
Area: 8600
9
10
$4,500,000
Milton, Georgia 30004
Area: 11450
6
7
$4,500,000
Atlanta, Georgia 30327
Area: 0
7
8
$4,450,000
Marietta, Georgia 30067
Area: 8693
7
8
$4,399,000
Atlanta, Georgia 30327
Area: 10984
6
6
$4,300,000
Milton, Georgia 30004
Area: 13500
7
7
$4,300,000
Alpharetta, Georgia 30004
Area: 14738
6
7
$4,250,000
Atlanta, Georgia 30327
Area: 0
4
4
$4,200,000
Greensboro, Georgia 30642
Area: 7112
5
4
$4,200,000
Atlanta, Georgia 30309
Area: 4840
3
3
$4,100,000
Atlanta, Georgia 30326
Area: 4474
3
3
$4,100,000
Buford, Georgia 30519
Area: 11553
7
6
$4,000,000
Atlanta, Georgia 30349
Area: 15159
7
7
$3,999,000
Atlanta, Georgia 30327
Area: 7526
6
6
$3,995,000
Atlanta, Georgia 30327
Area: 7180
6
6
$3,995,000
Atlanta, Georgia 30305
Area: 13879
8
7
$3,995,000
Atlanta, Georgia 30319
Area: 9583
6
6
$3,995,000
Sea Island, Georgia 31561
Area: 4528
5
5
$3,990,000
Atlanta, Georgia 30350
Area: 14067
7
8
$3,986,700
Atlanta, Georgia 30327
Area: 10652
7
7